GRENKE Leasing - Classic Leasing - prenájom ,, Zaplatíme za Vás hodnotu 3 splátok a ako BONUS neplatíte poplatok za spracovanie “ Akontácia od 0%, Obstarávacia cena od 500 € do 6.000 € bez DPH. Akcia platí od: 1.10.2022 do 31.12.2022 Pre viac informácii nás kontaktujte telefonicky!  

(+421) 948 003 893  | KONTAKT

Košík
0(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Produkt bol pridaný

Nový zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladá výrobcom elektrozariadení povinnosť uvádzať viditeľných spôsobom recyklačný poplatok (RP). Zároveň pre distribútorov stanovuje povinnosť uvádzať RP v prípade, že o výrobca uviedol.

Táto povinnosť sa vzťahuje iba na tzv. “elektrozariadenia z domácnosti” (definuje ich príloha č.7 Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov). Tento RP pritom nesmie presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností.

V praxi to bude znamenať povinnosť uvádzaž RP na elektrozariadení z domácností viditeľne v celom distrubučnom reťazci.

Táto povinnosť sa dá splniť jednou z týchto alternatív:

  • uvádzaním výšky RP na obale elektrozaradenia

  • uvádzaním výšky RP na etikete elektrozariadenia

  • uvádzaním výšky RP na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri predaji elektrozariadenia


Z logického výkladu zákona a usmernenia ministerstva životného prostredia vyplýva, že sa má uvádzať konkrérna výška recyklačného poplatku za kus dotknutého elektrozariadenia a RP by nemal byť súčasťou marže.

Čo táto zmena znamená pre výrobcu/dovozcu a distribútora/predajcu elektrozariadenia?

Z dlhodobého hľadiska, rešpektujúc fakt, že RP je potrebné uvádzať viditeľných spôsobom v celom distribučnom reťazci, sa javí ako najschodnejšie uvádzať viditeľne výšku RP na daňovom doklade.

Pri uvádzaní výšky RP na daňovom doklade odporúčame uvádzať výšku RP ako samostratnú položku pri každom type elektrozariadenia alebo aby sa uvádzala celková cena za dané elektrozariadenie vrátane recyklačného poplatku s následnou informáciou o výške recyklačného poplatku zahrnutej v cene elektrozariadenia.

Od kedy je nutné uvádzať výšku RP viditeľných spôsobom?

Zákon platí od 1.1.2016. Vzhľadom na náročnosť implementácie tejto povinnosti bolo MŽP SR požiadané o prechodné obdobie na implementáciu tento povinnosti, a to počas prvého kvartálu 2016.