AKO ČISTIŤ HLAVICE NA DERMABRÁZIU?


V každom kozmetickom salóne sa dnes vykonáva diamantová mikrodermabrázia. Je to neinvazívna procedúra, pri ktorej je pokožka vystavená pôsobeniu kryštálov za účelom odstránenia povrchových vrstiev pokožky a odumretých kožných buniek. Súčasne podporuje produkciu nových buniek v hlbších vrstvách pokožky.
Hlavice mikrodermabrázie majú rôznu hrúbku zrnitosti tak, ako papierové pílniky na nechty.
Zvyšky zbrúsenej pokožky sa vbíjajú do hlavice mikrodermabrázie a upchávajú ich. Ďalšie použitie takejto hlavice je možné iba po dôkladnom očistení, umytí a vydezinfikovaní.


Samotná dezinfekcia nestačí


Všetkých päť vrstiev epidermis dosahuje hrúbku pár stotín mm. Preto nie sme schopní voľným okom zistiť, či je hlavica pod tečúcou vodou už čistá a zbavená mikroorganizmov.
Aby sme dosiahli dôkladnú čistotu, a nespôsobili poškodenie hlavíc mikrodermabrázie, je treba použiť ultrazvukovú čističku. Je to ideálne zariadenie na čistenie takýchto malých poréznych materiálov.
Ultazvukové čistiace zariadenie sa skladá principiálne z čistiacej vane, UZ generátora a meniča. Ulrazvukový menič napájaný z generátora transformuje vysokofrekvenčnú energiu na akusticko mechanické kmity. Absorbčné látky, teda médium a čistené diely, v dôsledku predmetnej absorbcie spôsobujú zmenu ultrazvukovej energie na tepelnú. To spôsobuje zahrievanie média počas čistiaceho procesu. Vplyvom zmeny teplôt medzi nečistotou a čisteným predmetom dochádza v mieste styku k čiastočnému oddeleniu nečistoty. Vniknutím čistiaceho média medzi nečistotu a povrch čisteného predmetu sa postupne rozrušujú sily viažúce tieto dve časti k sebe až po úplné oddelenie. Pôsobením podtlaku na miestach s uvoľnenou súdržnosťou kvapalinových molekúl dochádza k porušeniu celistvosti kvapaliny, následkom čoho vznikajú v čistiacom médiu bubliny. V nasledujúcej polperióde prechádza okamžitá hodnota striedavého tlaku v kvapaline cez nulovú hodnotu do kladných hodnôt, čím sa vzniknuté bubliny uzavrú a stlačia. Prudkým stlačením okrúhlej bubliny vzniknú v jej strede okrúhle vlny s vysokou mechanickou energiou, ktorá definitívne poruší väzbu medzi čisteným predmetom a nečistotou. Tento jav sa nazýva kavitácia. Kavitácia ale nie vždy úplne oddelí nečistoty od čisteného predmetu.
Voľba pracovnej kvapaliny (média) je jedným z najdôležitejších faktorov. Má výrazný vplyv na proces čistenia. Čistenie je v podstate fyzikálno-chemický proces, ktorý prebieha na rozhraní povrchu čisteného predmetu a kvapaliny. Kvapalina rozpúšťa nečistoty, resp. s nimi reaguje. Kavitácia vznikajúca v roztoku rozrušuje nečistoty, pomáha pri ich odplavení v dôsledku miesiaceho účinku ultrazvuku.

Mnoho čistiacich procesov je efektívnejších pri vyšších teplotách, čo pri niektorých zariadeniach umožňuje prídavné ohrievanie.


Čistiace chemické roztoky podporujú kavitáciu, znižujú povrchové napätie vody, uvoľňujú a zlučujú uvoľnené nečistoty.


Na rozdiel od iných čistiacich metód znižuje spojenie chemického prostriedku a ultrazvuku dĺžku čistiaceho procesu až o 90%. V závislosti na znečistení môže trvať čistenie len niekoľko minút.
Je treba podotknúť, že čistička nedezinfikuje, jedine vymýva nečistoty. Môžeme však do čističky vliať preparát na dezinfekciu nástrojov. Je nevyhnutné rozlišovať aký preparát na aké povrchy použiť. Čističku nie je možné nahradiť iným zariadením pokiaľ ide o vymytie drobných nečistôt z poróznych povrchov. Nenahradí ju ani zubná kefka, ktorá zbytočne zanesie povrch hlavíc a znehodnotení ich. Nová sada hlavíc stojí 126 eur a ultrazvuková čistička dobrej kvality od 46 eur. Preto dbajte na správne čistenie hlavíc a šetrite svoje peniaze.